Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 
 

O projekcie


Skazane na sukces. Reintegracja zawodowa kobiet opuszczających placówki penitencjarne.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6.

 

 

Adresatami projektu były kobiety osadzone w placówce penitencjarnej regionu Śląska, posiadające niskie i zdezaktualizowane kwalifikacje, powracające na rynek pracy.

 

 

Celem projektu było zaktywizowanie kobiet osadzonych w placówce penitencjarnej oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych i miękkich.

 

 

W ramach projektu oferowaliśmy:

Bezpłatne szkolenia miękkie

Bezpłatne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne

Więzienny klub pracy

Zajęcia teatralne

Pośrednictwo pracy.

 

 

Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymali bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

 

Projekt zakładał szeroki zakres oddziaływania. Założono 6 edycji trwających około 3,5 miesiąca każda. Zajęcia prowadzone były w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

 

Przy realizacji projektu udział wzięli doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 - 31.08.2007

 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

 

Trening samopoznania i diagnoza kompetencji

Trening umiejętności zawodowych i społecznych

Trening radzenia sobie z agresją w środowisku pracy

Warsztaty aktywności na rynku pracy polskim i UE

Trening motywacyjny

Indywidualne doradztwo zawodowe

Indywidualne doradztwo psychologiczne

Doradztwo prawne

 

 

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Graniczna 29/121

40-956 Katowice

tel. 032 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

 

Flagi UE